Dekanın Mesajı

 

Sevgili Öğrenciler,

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bilimsel değer ve deneyimleri itibariyle güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz siz değerli öğrencilerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir çaba ve özen göstermektedir. Fakültemizdeki üçü Türkçe diğerleri İngilizce eğitim veren yedi bölümün her biri disiplinler arası bağlantıyı pekiştiren, öğrencinin kendi yetenek, ilgi ve eğilimlerine uygun zengin bir ders havuzuna sahip ve hızla değişen dünyanın taleplerine yanıt verecek niteliktedir.

Ders programları her yıl gözden geçirilmekte, günün gereksinimlerine uygun olarak yenilenmektedir. Öğrenciler, kendi bölümlerinin yanı sıra hem fakülte içi hem de fakülte dışı bölümlerle çift anadal ve yandal yapabilme olanağına sahiptir. Geniş yurt dışı bağlantılar ile fakülte öğrencilerine pek çok değişim anlaşmasından yararlanma fırsatı sunulmaktadır. Bu kapsamda her akademik yılda öğrencilerimiz Avrupa’nın seçkin üniversitelerine gitme deneyimi yaşamakta, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de Avrupa’dan ve diğer ülkelerden gelen öğrencilere eğitim vermektedir.

Bu deneyimlerle ve zengin ders dışı faaliyetlerle öğrencilerimiz, global dünyanın gereksinimlerine uygun olarak yetişmektedirler. En önemli hedefimiz; bilgiye ulaşmayı bilen, sorunlara pratik veya kalıcı çözümler üreten, çalışma disiplinine sahip, ekip çalışmasında yer alabilen bireyler yetiştirmektir. Bunu yaparken sizlerin yaratıcı, yeniliğe açık, genç ve dinamik zihinlerinize güvenimiz sonsuzdur. Mezunlarımızın başarıları ise doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir.

Siz sevgili öğrencilerle birlikte, ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Akademik Çalışmalar

Arş. Gör. Ezgi Demiral’ın ‘’Türkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyüme Olgusunun Dinamik Analizi’’ isimli makalesi ‘’ Business and Economics Research Journal‘’ adlı dergide yayımlanmıştır.

Detay
Arş. Gör. Fulya Özaksoy Sonüstün'ün “Chaotic characteristic of inflation-unemployment relation in Turkey” isimli makalesi Amerikan Fizik Enstitüsü’nde konferans bildirisi olarak yayımlanmıştır.

Detay
Arş. Gör. Fulya Özaksoy Sonüstün'ün Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences dergisinde “Chaotic Structure of Oil Prices, Inflation and Unemployment” adlı makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Arş. Gör. Irmak Aksoy’un makalesi “Psikolojik Güçlendirmenin Değişime Yatkınlık Üzerindeki Etkileri” adlı makalesi İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi’nde yayımlanmıştır.

Detay
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özge Baruönü’nün “Pazarlamada Dijital Dönüşüm“ bölümünü kaleme aldığı “Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları” adlı kitap Detay Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Detay
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Itır TOKSÖZ BULLENS'ın “Uzayı Düşleyenler: Latin Amerika’da Uzay Faaliyetleri“ bölümünü kaleme aldığı "21. Yüzyılda Latin Amerika" adlı kitap yayımlanmıştır.

Detay
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Itır TOKSÖZ BULLENS'ın “The Cost of Populism on Science: Politics of Scientific Progress in the Age of New Politics“ bölümünü kaleme aldığı kitap yayımlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Nüket SARACEL'in Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi'nde "Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller" isimli makalesi yayınlandı.

Detay
Prof Dr. Cevat Gerni’nin Technology Analysis & Strategic Management (SSCI) dergisinde “Research on Effectiveness of Technology Transfer in Technology Alliances: Evidence from Turkish SMEs” adlı makalesi

Detay
Prof. Dr. Özlem Taşseven, Prof. Dr. Nüket Saracel ve Dr. Öğr. Üyesi Naci Yılmaz’ın Sosyal Bilimler Araştırma dergisinde “Determinants of Trade Balance for Turkey: ARDL Based Bounds Testing Approach” isimli makalesi

Detay
Prof. Dr. Özlem Taşseven’in International Journal of Economic Perspectives dergisinde “Bubbles in the Middle East Stock Markets” adlı makalesi

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Itır Toksöz’ün “Uses of Art and Artwork by Terrorist Groups” adlı eserde Non-State Actors in Conflicts: Conspiracies, Myths, and Practices başlıklı bölümü

Detay
Dr. Öğretim Üyesi Itır Toksöz’ün “Politics, Identity and Education in Post-Soviet Kyrgyz Republic” adlı kitap eleştirisi

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özge Baruönü Latif ‘in “Building e-loyalty for e-retailers: role of justice perception and consumer forgiveness”, adlı makalesi

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Şahver Omeraki Çekirdekci ve Dr. Öğr. Üyesi Özge Baruönü Latif ‘in “Users and non-users of counterfeits: motivations, emotional outcomes and neutralization processes” adlı makalesi

Detay