iibf-ust-bant

Prof. Dr. Nüket SARACEL ve Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Emine BARIN'ın yayınlanan makalesi: “Toplu İş Hukukunda İşçi Yararına Yorum İlkesi”

Prof. Dr. Nüket SARACEL ve Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Emine BARIN'ın “Toplu İş Hukukunda İşçi Yararına Yorum İlkesi” başlıklı makalesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi'nde yayınlanmıştır.

İlgili makaleye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/76447/1219337