iibf-ust-bant

Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK, Doç. Dr. Naci YILMAZ ve Arş. Gör. Yağmur RENÇBER'in yayınlanan makalesi: "Balkan Ülkelerinin Covid-19 Sürecindeki Para Politikası Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme"

Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK, Doç. Dr. Naci YILMAZ ve Arş. Gör. Yağmur RENÇBER'in  "Balkan Ülkelerinin Covid-19 Sürecindeki Para Politikası Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı araştırma makalesi Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde yayınlanmıştır.

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/issue/82438/1225738 

ÇELİK, A. A., YILMAZ, N., & RENÇBER, Y. (2023). BALKAN ÜLKELERİNİN COVID-19 SÜRECİNDEKİ PARA POLİTİKASI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 32-54. https://doi.org/10.18221/bujss.1225738