iibf-ust-bant

Prof. Dr. Nüket SARACEL, Dr. Gülcan AYRAL ve Dr. Eljif HAJRULA ASLAN'ın yayınlanan makalesi: "Etik Satış Davranışının Müşteri Sadakatine Etkisi"

Prof. Dr. Nüket SARACEL’in Dr. Gülcan AYRAL ve Dr. Eljif HAJRULA ASLAN ile birlikte yazdığı "Etik Satış Davranışının Müşteri Sadakatine Etkisi" isimli makale, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 3, 1.06.2023 , s. 368-381’de yayınlandı.

Makaleye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/77318/1294051