Staj Değerlendirme Süreci

Stajın değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki belgeler stajı takip eden yarıyıl başından itibaren en geç üç hafta içerisinde Bölüm Staj Sorumlusuna teslim edilmektedir. 

  1. Öğrenci tarafından doldurulup işyerine onaylatılacak ve yapılan çalışmaların dökümünü gösteren “Staj Defteri”.  Staj defteri Doğuş Üniversitesi Önlisans/Lisans Öğretimi Staj Yönergesinin 12. Maddesinde açıklanan şekil ve içerik şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Kaşeli, imzalı, ön sayfa fotoğraflı ve mühürlü olacak şekilde düzenlenmelidir.
  2. Öğrenci tarafından hazırlanacak olan “Staj Raporu”. Staj Raporu Staj Yönergesinde açıklanan şekil ve içerik şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
  3. Öğrencinin staj yaptığı kurum tarafından doldurulacak “Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu”
  4. Öğrenci tarafından doldurulacak “Staj Değerlendirme Formu”
  5. İşsizlik Sigortası Fonu – (kaşeli ve imzalı ve ücret alındıysa banka dekontu)