Dekanlık

V. DekanProf. Dr. Nüket SARACEL
nsaracel@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Anıl Zekiye GÖKERagoker@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLIailgun@dogus.edu.tr
Fakülte SekreteriSeray CEVHERİscevheri@dogus.edu.tr