Dekanlık

DekanProf. Dr. Nüket SARACEL
nsaracel@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLIailgun@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Efe Can MÜDERRİSOĞLUemuderrisoglu@dogus.edu.tr
Fakülte SekreteriÖzge ŞEKER KARABULUToseker@dogus.edu.tr