Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma ortamında öncü, sosyoekonomik gelişmelere katkıda bulunan Türkiye'nin lider fakültelerinden biri olmak.

Misyon

Değişen dünya dinamiklerine uyum sağlayabilen, evrensel geçerliliği olan disiplinlerarası bilgiyi faydaya dönüştürülebilen, eğitim, araştırma, topluma hizmet ve sektörle işbirliğini ön planda tutan, araştırma kapasitesi yüksek, yaşam boyu öğrenmeye açık, sorumluluk anlayışı olan çok yönlü bireyler yetiştirmektir.