iibf-ust-bant

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayınlanan bildirisi: "İşyerinde Duygusal Bulaşma Üzerine Bir Araştırma"

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un "İşyerinde Duygusal Bulaşma Üzerine Bir Araştırma" isimli bildirisi 29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde sunulmuştur.

Detaylı Bilgi
Kongre:29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Tarih-Yer:2-4 Eylül 2021-Kars
Bildiriler Kitabı: https://yonorg2021.kafkas.edu.tr/ozet-kitabi-01-11-2021.pdf