iibf-ust-bant

Arş. Gör. Semih EVCİMAN'ın yayınlanan makalesi: “Hafıza Mekânlarının ve ‘Hafıza-Bireylerin’ ‘Bir Aradalığı’ ve Hafıza-Kimliğin Sürekliliği: Türkiye Caferileri Örneği”

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Araştırma Görevlisi Semih EVCİMAN'ın “Hafıza Mekânlarının ve ‘Hafıza-Bireylerin’ ‘Bir Aradalığı’ ve Hafıza-Kimliğin Sürekliliği: Türkiye Caferileri Örneği” başlıklı makalesi Ege Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır. 

Makaleyle ilgili ayrıntılı bilgiye ve makalenin tam metnine şu linkten ulaşılabilir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbd/issue/68634/573454