Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz/Öğrenci Adaylarımız,

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak “İyinin daha da iyisini yapma” hedefiyle çalışmalarımızın 24. Yılında olmanın gururunu yaşıyoruz. Fakültemiz üniversitemizin ulaştığı saygın noktayı ileriye taşıma gücüne sahip, bilimsel değer ve deneyimleri itibariyle güçlü bir akademik kadroyla hareket etmektedir. 

Fakültemizdeki İktisat (ING/TR), İşletme (ING/TR), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (TR), Uluslararası İlişkiler (ING), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (ING) ve Yönetim Bilişim Sistemleri (TR) bölümlerimiz iktisadi, toplumsal ve iş yaşamını kapsayan alanlarda dünyanın hızla değişen taleplerine yanıt verecek nitelikte öğrenci yetiştirmeyi ve mezunlarıyla iş yaşamına değer katmayı amaçlamaktadır.

Fakültemizde yer alan bölümlerdeki çeşitlilik ve derslerdeki farklılıklar da ortamımızın zenginleşmesine, sektör ilişkilerinin geliştirilmesine ve iş birlikleri sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Akademik bilginin uygulamalarla ve uygulayıcı deneyimleriyle pekiştirildiği bilgi donanımı ve kültürel gelişme sağlamaya dönük ders programlarımız ve etkinliklerimiz ile öğrencilerimize etkin ve verimli çalışma ortamı sunmayı, güncel ve gelişmiş bilgileri paylaşmayı sürdürmekteyiz. Geniş yurt dışı bağlantılarımız fakülte öğrencilerimize pek çok değişim anlaşmasından yararlanma ve yurt dışı deneyimleme fırsatı sağlamaktadır. Değişim anlaşmaları kapsamında her akademik yılda öğrencilerimiz başta Avrupa olmak kaydıyla dünyanın seçkin üniversitelerine gitme şansını elde edebilmektedir.

Bu deneyimlerle ve zengin ders dışı faaliyetlerle öğrencilerimizi çevremizde oluşanların yanı sıra küresel dünyanın gereksinimlerine uygun olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. En önemli hedefimiz; bilgiye ulaşmayı bilen, sorunlara pratik veya kalıcı çözümler üreten, çalışma disiplinine sahip, ekip çalışması yapabilen bireyleri iş yaşamına hazırlamak ve edinecekleri bilgi ve donanımları sayesinde iş kaygılarını fırsatlara çevirmektir. Bunu yaparken öğrencilerimizin yaratıcı, yeniliğe açık, genç ve dinamik zihinlerine güveniyoruz. Mezunlarımızın başarıları da bizleri doğrulayıcıdır.

Siz sevgili öğrencilerle birlikte, ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. S. Gonca Telli

 

Haberler ve Etkinlikler

Tüm haberler ve etkinlikler için tıklayınız

Akademik Çalışmalar

Prof. Dr. Gonca TELLİ'nin yayınlanan makalesi hakkında

Detay
ICBM'21 Kongresi JATSS dergisi özel sayısı hakkında

Detay
Arş. Gör. Irmak AKSOY'un yayımlanan kitap bölümü hakkında

Detay
Arş. Gör. Semih EVCİMAN'ın yayımlanan makalesi hakkında

Detay
Arş. Gör. Burak Beder’in yayımlanan kitap bölümü hakkında

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayımlanan kitap bölümü hakkında.

Detay
Prof. Dr Gonca Telli'nin yayımlanan çalışması hakkında

Detay
Prof. Dr. Gonca Telli'nin yayımlanan çalışması hakkında.

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in yayımlanan kitap bölümü hakkında

Detay
...
Prof. Dr. Seda Ünsar'ın yayımlanan kitabı hakkında

Detay
Doç. Dr. Pınar ŞENIŞIK ÖZDABAK'ın yayımlanan makalesi hakkında

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayımlanan bildirisi hakkında

Detay
Prof. Dr. Nüket Saracel ve İşletme Doktora Mezunumuz Gülcan Ayral’ın “Etik İklimin Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Etkisi” başlıklı...

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in “Küresel Faiz Politikaları ve Türkiye’nin Faiz Stratejisi” adlı bölümünü...

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in “Makro İhtiyati Politikaların Gelişmekte Olan Ekonomilere Finansal İstikrar Sürecindeki Katkıları” konulu bildirisi..

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un katılmış olduğu kongre ile ilgili detaylı bilgiler...

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un "GÖREVE YÖNELİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞYERİ ARKADAŞLIĞI.."

Detay
Arş. Gör. Burak Beder'in "Çok Uluslu Şirketler Açısından Kültürel Farklılıkların Rolü" adlı makalesi..

Detay
Prof. Dr. Nüket Saracel ve Arş Gör. Irmak Aksoy'un "Dijital Sürdürülebilirlik, Boyutları ve Koşulları" adlı makalesi..

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un "Örgütsel Stres Kaynakları" bölümünü yazdığı "Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları"...

Detay