Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz/Öğrenci Adaylarımız, 

Değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan gelişimini sürdürebilmesi konusunda bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış insan gücünün varlığı büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerin en önemli misyonlarından birisi, ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25 yıldır yürütmekte olduğu kaliteli ve çağın koşullarına uygun eğitim sayesinde bu misyonun yerine getirilmesi konusunda üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. 

Fakültemiz bünyesinde İktisat (Türkçe ve İngilizce), İşletme (Türkçe ve İngilizce), Siyaset Bilimi (Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri bulunmaktadır. Tüm bölümlerimiz itibariyle öğrenci başarısının büyük ölçüde yetkin ve deneyimli öğretim üyesi, çağın ve ülkenin gereklerine uygun müfredat, güçlü öğrenci- öğretim üyesi ve idari kadro iletişimine dayandığının bilinci ile eğitimimizi sürdürmekteyiz.  

Uluslararasılaşma ülkemiz açısından önemli bir strateji olduğundan, yurt dışı deneyimi kazanmak isteyen öğrencilerimize bazı olanaklar sunmaktayız.  Bu bağlamda, Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle yaptığımız Erasmus anlaşmalarının yanı sıra Asya’dan Amerika kıtasına kadar birçok ülkedeki üniversitelerle ikili değişim anlaşmalarımız  bulunmaktadır. Ayrıca çok yönlü bireyler olarak yetişmek ve eğitim gördükleri alandan farklı bir disiplinde ikinci bir kariyer yaparak ikinci bir diploma ve/veya sertifika almak isteyen öğrencilerimiz için de Çift Anadal ve Yan Dal seçenekleri sunulmaktadır.  

Fakültemiz öğrencilerini geleceğe hazırlamak ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak, özel sektör, kamu sektörü ve sosyal yardım ve hizmet kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek yönünde bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlenmektedir.  

Son olarak belirtmeliyiz ki; mezunlarımızın geçmişte olduğu gibi, gelecekte de ülkemizin beşeri sermayesine önemli katkılar sağlayacağına inancımız sonsuzdur. 

Sevgilerimle,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi V. Dekanı

Prof. Dr. Nüket SARACEL

Haberler ve Etkinlikler

Tüm haberler ve etkinlikler için tıklayınız

Akademik Çalışmalar

Prof. Dr. Nüket SARACEL'in yayınlanan makalesi hakkında

Detay
Prof. Dr. Nüket SARACEL'in yayınlanan makalesi hakkında

Detay
Prof. Dr. Gonca TELLİ'nin yayınlanan makalesi hakkında

Detay
ICBM'21 Kongresi JATSS dergisi özel sayısı hakkında

Detay
Arş. Gör. Irmak AKSOY'un yayımlanan kitap bölümü hakkında

Detay
Arş. Gör. Semih EVCİMAN'ın yayımlanan makalesi hakkında

Detay
Arş. Gör. Burak Beder’in yayımlanan kitap bölümü hakkında

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayımlanan kitap bölümü hakkında.

Detay
Prof. Dr Gonca Telli'nin yayımlanan çalışması hakkında

Detay
Prof. Dr. Gonca Telli'nin yayımlanan çalışması hakkında.

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in yayımlanan kitap bölümü hakkında

Detay
...
Prof. Dr. Seda Ünsar'ın yayımlanan kitabı hakkında

Detay
Doç. Dr. Pınar ŞENIŞIK ÖZDABAK'ın yayımlanan makalesi hakkında

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayımlanan bildirisi hakkında

Detay
Prof. Dr. Nüket Saracel ve İşletme Doktora Mezunumuz Gülcan Ayral’ın “Etik İklimin Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Etkisi” başlıklı...

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in “Küresel Faiz Politikaları ve Türkiye’nin Faiz Stratejisi” adlı bölümünü...

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in “Makro İhtiyati Politikaların Gelişmekte Olan Ekonomilere Finansal İstikrar Sürecindeki Katkıları” konulu bildirisi..

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un katılmış olduğu kongre ile ilgili detaylı bilgiler...

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un "GÖREVE YÖNELİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞYERİ ARKADAŞLIĞI.."

Detay
Arş. Gör. Burak Beder'in "Çok Uluslu Şirketler Açısından Kültürel Farklılıkların Rolü" adlı makalesi..

Detay