Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz/Öğrenci Adaylarımız, 

Değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan gelişimini sürdürebilmesi konusunda bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış insan gücünün varlığı büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerin en önemli misyonlarından birisi, ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25 yıldır yürütmekte olduğu kaliteli ve çağın koşullarına uygun eğitim sayesinde bu misyonun yerine getirilmesi konusunda üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. 

Fakültemiz bünyesinde İktisat (Türkçe ve İngilizce), İşletme (Türkçe ve İngilizce), Siyaset Bilimi (Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri bulunmaktadır. Tüm bölümlerimiz itibariyle öğrenci başarısının büyük ölçüde yetkin ve deneyimli öğretim üyesi, çağın ve ülkenin gereklerine uygun müfredat, güçlü öğrenci- öğretim üyesi ve idari kadro iletişimine dayandığının bilinci ile eğitimimizi sürdürmekteyiz.  

Uluslararasılaşma ülkemiz açısından önemli bir strateji olduğundan, yurt dışı deneyimi kazanmak isteyen öğrencilerimize bazı olanaklar sunmaktayız.  Bu bağlamda, Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle yaptığımız Erasmus anlaşmalarının yanı sıra Asya’dan Amerika kıtasına kadar birçok ülkedeki üniversitelerle ikili değişim anlaşmalarımız  bulunmaktadır. Ayrıca çok yönlü bireyler olarak yetişmek ve eğitim gördükleri alandan farklı bir disiplinde ikinci bir kariyer yaparak ikinci bir diploma ve/veya sertifika almak isteyen öğrencilerimiz için de Çift Anadal ve Yan Dal seçenekleri sunulmaktadır.  

Fakültemiz öğrencilerini geleceğe hazırlamak ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak, özel sektör, kamu sektörü ve sosyal yardım ve hizmet kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek yönünde bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlenmektedir.  

Son olarak belirtmeliyiz ki; mezunlarımızın geçmişte olduğu gibi, gelecekte de ülkemizin beşeri sermayesine önemli katkılar sağlayacağına inancımız sonsuzdur. 

Sevgilerimle,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nüket SARACEL

Haberler ve Etkinlikler

Tüm haberler ve etkinlikler için tıklayınız

Akademik Çalışmalar

Arş. Gör. Irmak AKSOY'un yayınlanan makalesi: Örgütsel Değişim Bağlamında Çalışanların Değişime Açıklığı, Dönüşümcü Lider ve Örgüt İçi Şeffaf İletişim İlişkisi"

Detay
Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK, Doç. Dr. Naci YILMAZ ve Arş. Gör. Yağmur RENÇBER'in yayınlanan makalesi: "Balkan Ülkelerinin Covid-19 Sürecindeki Para Politikası Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme"

Detay
Prof. Dr. Nüket SARACEL ile Elif BİLGİÇ, Fatma TOPAL, Gözde TEZER KOZAK, Hikmet KÜTÜKCÜ ve Nil MADİ'nin yayınlanan makalesi: "Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri"

Detay
Prof. Dr. Nüket SARACEL, Dr. Gülcan AYRAL ve Dr. Eljif HAJRULA ASLAN'ın yayınlanan makalesi: "Etik Satış Davranışının Müşteri Sadakatine Etkisi"

Detay
Prof. Dr. Nüket SARACEL ve Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Emine BARIN'ın yayınlanan makalesi: “Toplu İş Hukukunda İşçi Yararına Yorum İlkesi”

Detay
Arş. Gör. Semih EVCİMAN'ın yayınlanan kitap bölümü: “Türkiye’de Zorunlu Askerlik Bağlamında Vatandaşlık, Milliyetçi-Militarist (Hegemonik) Erkeklik, ‘Sakatlık’- Gazilik ve Yazı Tura Örneği”

Detay
Prof. Dr. Nüket SARACEL'in ve Gülcan AYRAL’ın yayınlanan makalesi: “Etik İklimin Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Etkisinde Kurum İtibarının Rolünün Yönetici Ve Kurum Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi”

Detay
Prof. Dr. Nüket SARACEL'in yayınlanan makalesi: “The Role of Personal Knowledge management on the Effects of Self-Leadership to Transformational Leadership: A Study on The Public Healthcare Managers”

Detay
Prof. Dr. Gonca TELLİ'nin yayınlanan makalesi: "Consumers’ smartphone preferences in Turkey during the COVID-19 pandemic"

Detay
ICBM'21 Kongresi JATSS dergisi özel sayısı hakkında

Detay
Arş. Gör. Irmak AKSOY'un yayınlanan kitap bölümü: “Psikolojik Sözleşmelerin Tarihsel Açıdan İncelenmesi”

Detay
Arş. Gör. Semih EVCİMAN'ın yayınlanan makalesi: “Hafıza Mekânlarının ve ‘Hafıza-Bireylerin’ ‘Bir Aradalığı’ ve Hafıza-Kimliğin Sürekliliği: Türkiye Caferileri Örneği”

Detay
Arş. Gör. Burak BEDER'in yayınlanan kitap bölümü: “Avrupa Birliği Enerji Arz Güvenliği Açısından Yenilenebilir Enerjinin Önemi”

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayınlanan kitap bölümü: "Çalışma Hayatında Sosyal Baltalama Olgusu"

Detay
Prof. Dr. Gonca TELLİ'nin yayınlanan makalesi: "Bandwagon, Veblen ve Snob Etkisinin Çevrimiçi Lüks Ürün Satın Alma Ve Satma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma"

Detay
Prof. Dr. Gonca TELLİ'nin yayınlanan makalesi: "Çevrimçi Araştır Mağazadan Satın Al Yönteminin Anlık Satın Alma Davranışına Etkisi: Türkiye'de Sigorta Brokerliğinde Çalışanların İncelenmesi"

Detay
Arş. Gör. Yağmur RENÇBER'in yayınlanan kitap bölümü: "Türkiye’nin Makro İhtiyati Politika Perspektifi"

Detay
...
Prof. Dr. Seda ÜNSAR'ın yayınlanan kitabı: "Düşüş"

Detay
Doç. Dr. Pınar ŞENIŞIK ÖZDABAK'ın yayınlanan makalesi: “Politics of Emotions in the Late Ottoman Empire: ‘Our Beloved Crete’”

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayınlanan bildirisi: "İşyerinde Duygusal Bulaşma Üzerine Bir Araştırma"

Detay