Bölüm Başkanından

Yönetim Bilişim sistemleri, hem bilgisayar bilimi hem de işletme yönetimi arasında köprü görevi gören multidisipliner bir alan olarak günümüzün küresel ve teknolojik rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeler için kritik bir rol üstlenmektedir. Buradan hareketle Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) lisans programı işletmelere teknoloji gereksinimleri perspektifi ile yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları, bilginin üretilmesini, yenilenmesini, yayılmasını ve yönetilmesini sağlarlar. Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişilerdir.

Dünyadaki gelişmiş ekonomiler endüstri temelli olmaktan uzaklaşarak bilgi temelli ekonomilere dönüşmektedir. Hizmet ve bilişim sektörlerindeki hızlı büyüme yönetim bilişim sistemleri uzmanlarına olan talebi de artırmakta olup, iş imkanlarını çeşitlendirmekte ve genişletmektedir.

Teori ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü Nesne Tabanlı Programlama, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Veri Madenciliği ve İş Zekası, Sistem Analizi ve Tasarımı ve Bilişim Sistemleri Stratejisi ve Yönetimi ve benzeri dersler vasıtasıyla öğrencilerimiz geleceğin gerekli yetkinliklerini edinerek profesyonel hayata ilk adımlarını atabileceklerdir.

Doğuş üniversitesi sağladığı geniş seçmeli ders olanakları ile öğrencilerin hem yönetim/işletme hem de bilişim alanlarında kendilerini geliştirmelerini deneyimli ve uzmanlaşmış akademik kadrosuyla teşvik etmektedir.

Yönetim Bilişim sistemleri bölümümüz Türkçe eğitim veren bir program olup, stajını tamamlayarak mezun olacak öğrencilerimiz;

YBS temel alanları hakkında bilgi ve uygulama yetkinliğine sahip olur, işletme ile ilgili problemlere yönetim bilişim sistemleri tabanlı çözüm önerileri geliştirir ve işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri arasındaki iletişimi sağlar.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Hem işletme hem bilişim ağırlıklı dersler bulunmaktadır. Bölümde isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı mevcuttur.

Çalışma Alanları

Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları hem özel sektörde hem kamuda bilişim teknolojilerinin yoğun kullanıldığı her birimde görev alabilir. Mezunlarımızın görev alabileceği pozisyonlardan bazıları: sistem analisti ve tasarımcısı, bilgi sistemleri yöneticisi, programcı, proje uzmanı ve yöneticisi, IT uzmanı ve yöneticisi, iş analisti, finans uzmanı ve yöneticisi ve insan kaynakları uzmanı ve yöneticisi, akademisyen pazarlama, satış, iş geliştirme alanlarında uzmanlaşabilecekleri gibi iş sistemleri analizi ve tasarımı, veri tabanı analisti, CRM uzmanı, sistem yöneticiliği, yazılım geliştirme ve web, mobil uygulamalar gibi birçok alanda mesleki kariyerlerine başlayabileceklerdir.

Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, hem işletme hem de bilişim alanında kariyer planı yapmayı hedefleyen donanımlı ve her iki alanda da gereken yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Doç. Dr. Senem ALTAN
Bölüm Başkanı