iibf-ust-bant

Prof. Dr. Gonca TELLİ'nin yayınlanan makalesi: "Bandwagon, Veblen ve Snob Etkisinin Çevrimiçi Lüks Ürün Satın Alma Ve Satma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma"

"Bandwagon, Veblen ve Snob Etkisinin Çevrimiçi Lüks Ürün Satın Alma Ve Satma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" isimli çalışması Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayımlandı.
Detaylı Bilgi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1939572