Dekanlık

DekanProf. Dr. Cevat GERNİcgerni@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Özge BARUÖNÜ LATİFolatif@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Şahver ÖMERAKİ ÇEKİRDEKÇİsomeraki@dogus.edu.tr
Fakülte SekreteriYasemin DURSUNydursun@dogus.edu.tr