Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenciler,

Son yıllarda siyaset bilimine ve kamu yönetimine yönelik artan ilgi ve nitelikli eleman ihtiyacı doğrultusunda 2017-2018 eğitim yılı itibariyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü açmış bulunuyoruz. Henüz ilk yılımızdaki tercih düzeyinden duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz, teşekkür ediyoruz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi birbiri ile yakından ilişkili iki disiplin olarak; siyaset ve yönetim bilimi alanlarında kuramsal ve uygulamaya ilişkin tartışmalarla güncel sorunları anlayabilmek için eleştirel düşünceyi, sorgulayıcı aklı yerleştirmeyi amaçlar.

Kamu Yönetimi disiplini, bir idare sisteminde karar ve politika oluşturma süreçlerini analiz eder. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu politikalarının hazırlanması, kurumların örgütlenmesi, yönetimi ve uygulamaları oluşturur, düzenler. Siyaset Bilimi disiplini ise siyasal kurumlar, siyasal sistemler, siyasal aktörler, bunlar arasındaki ilişkiler, devlet, hükümet, demokrasi, otorite, toplumsal sınıflar, siyasal partiler, toplumsal cinsiyet, kimlikler, baskı kurumları, ideolojiler gibi konuları kapsayan geniş bir disiplindir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, bu iki temel disiplin temelinde eğitim veren bir bölümdür. Nihai hedef; entelektüel ve bilimsel açıdan donanımlı bireyler ve nitelikli, sorgulayıcı vatandaşlar yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem İNGÜN KARKIŞ
Bölüm Başkanı