Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız,

Son dönemlerde, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik deyim yerinde ise yıldızı parlayan az sayıdaki programların başında gelmektedir. Bunda küreselleşmenin yarattığı yeni dinamiklerin ve sürekli yenilenen iş dünyasının çok boyutlu insan kaynağına ihtiyaç duymasının payı büyüktür.

Üniversiteler, hızla küreselleşen dünyanın taleplerine yeni eğitim programları tasarlayarak veya eğitim programlarını geliştirerek cevap vermektedir. Özellikle Türkiye gibi yakın bir zamana kadar nispeten kapalı ekonomiye sahip ve son zamanlarda küresel ekonomiyle bütünleşmeye çalışan ülkelerde, bu durum hayati bir önem arz etmektedir.

2007-2008 akademik yılında eğitim hayatına başlayan Doğuş Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü , kurulduğu günden bu yana, küresel iş dünyasının mevcut ihtiyaçlarını ve gereklerini karşılayacak şekilde, disiplinler arası bir müfredat/ders programı oluşturmuştur. Söz konusu müfredatımız, sektör temsilcilerinin de katılımı ile oluşturulan ‘ Danışma Kurulu ’nun geribildirimleri de dikkate alınarak, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir.

Bölümümüzün amacı, yurt içinde ve dışında iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak, güçlü bir teorik altyapıyla uluslararası ticaret, işletme, lojistik, finans ve mevzuatı ile donatılmış, ek olarak  “ Çince ”yi ikinci bir yabancı dil olarak öğrenmiş bireyler yetiştirerek, sektörlerin rekabet gücüne ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, ülkemizin ve dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik kariyer yapmış, akademik olduğu kadar profesyonel dünya ile de yakın ilişkide olan genç ve deneyimli akademisyenlerin yer aldığı bir ekip oluşturulmuştur.

Başarıyı desteklemeyi ilke edinen Üniversitemizde, öğrencilerimiz farklı bir bölümde ya da farklı bir fakültede çift ana dal programını takip ederek ikinci bir diploma veya yandal programını takip ederek sertifika alabilmenin yanısıra,  Erasmus Değişim Programı  kapsamında pek çok Avrupa Ülkesinde yer alan saygın üniversitelerde de eğitim alabilmektedirler.

Kurum bazında benimsenen öğrenci odaklı eğitim ilkesi uyarınca, tüm öğretim üyeleri, öğrencilerimizle etkili iletişim kurmakta, bu bağlamda tüm öğrencilerimize ihtiyaç duydukları mesleki danışmanlık ve koçluk desteğini sağlamaktadırlar.

Mezunlarımız, uluslararası ticaret firmalarında, lojistik şirketlerinde ve uluslararası işletme faaliyetleri olan her ölçekte ulusal ve uluslararası kuruluşlarda uzman ya da yönetici adayı olarak çalışma fırsatı bulmaktadır. Öğrencilerimizin ayrıca sanayi ve ticaret odalarında ve kamu sektöründeki tüm kurumlarda da çalışma olanaklarına sahiptir.

Doğuş Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü küresel rekabette iddialı, başarı odaklı, donanımlı profesyoneller olma yolundaki tüm üniversite adaylarını heyecanla beklemektedir.

Doç. Dr. Özge Baruönü 
Bölüm Başkanı