Bölüm Başkanından

Son dönemlerde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, deyim yerinde ise yıldızı parlayan az sayıdaki programların başında gelmektedir. Bunda küreselleşmenin yarattığı yeni dinamikler ve ortamın, çok boyutlu insan kaynaklarına ihtiyaç duymasının payı büyüktür.

Hızla küreselleşen dünyada üniversiteler de eğitim programlarını yeniden tasarlayarak, yeni programlar başlatarak ya da yeni bölümler açarak bu trendi takip etmek durumundadırlar. Özellikle Türkiye gibi yakın bir zamana kadar kapalı ekonomiye sahip ve son zamanlarda küresel ekonomiyle bütünleşen ülkelerde, bu durum daha da hayati bir önem kazanmaktadır.

Doğuş Üniversitesi’nin açılmasından bu yana gerçekleşen hızlı gelişimine paralel olarak, ‘Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik’ Bölümü de kurulmuş ve 2007- 2008 Akademik Yılında eğitim hayatına başlamıştır.

En başından bu yana amacımız, küresel iş dünyasının mevcut ihtiyaçlarını ve gereklerini karşılayacak disiplinler arası bir müfredat/ ders programı oluşturmaktır.

Bölümümüzün müfredatı, her yıl bölümümüz ‘danışma kurulu’ olarak adlandırılan sektör temsilcilerinin geri bildirimleri de dikkate alınarak incelenip (gerektiğinde) yeniden düzenlenmektedir.

Kısaca, bu bölümün amacı, yurt içindeki ve dışındaki iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak ve güçlü teorik altyapıyla ve uluslararası ticaret, işletme, lojistik ve finans uygulama teknikleri ve mevzuatı ile donatılmış bireyler yetiştirerek ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Öğrencilerimiz farklı bir bölümde ya da farklı bir fakültede Çift Ana Dal yaparak ikinci bir diplomaya sahip olma şansına sahiptirler.

Bunun yanı sıra ders programımızda, “Çince” ikinci bir yabancı dil olarak yer almaktadır.

Ayrıca, Erasmus Değişim Programı kapsamında her yıl Avrupa üniversitelerine birçok öğrencimiz gitmekte ve birçok öğrenci de üniversitemize gelmektedir.

Mezunlarımız, uluslararası ticaret firmalarında, lojistik şirketlerinde ve uluslararası işletme faaliyetleri olan her ölçekte ulusal ve uluslararası kuruluşlarda uzman ya da yönetici adayı olarak çalışma fırsatı bulmaktadır. Öğrencilerimizin ayrıca sanayi ve ticaret odalarında ve kamu sektöründeki tüm kurumlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır.

Kısaca, küresel rekabette iddialı olmak isteyen üniversite adayları için en doğru tercih Doğuş Üniversitesi/ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümüdür.

 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem SANRI

Bölüm Başkanı