iibf-ust-bant
Tarih: 21 Ekim 2022

Prof. Dr. Mükerrem Hiç Doktora Teşvik Ödülü

20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında Doğuş Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iş birliğiyle Bakü’de yüz yüze ve eş zamanlı olarak online düzenlenen “14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’nda, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlileri Burak Beder ve Sunay Çıralı’nın “Yenilenebilir Enerji ile Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Dengesi Arasındaki İlişki: Türkiye-AB Ülkeleri Kapsamında Bir Analiz” başlıklı çalışmaları en iyi bildiri seçilerek “Prof. Dr. Mükerrem Hiç Doktora Teşvik Ödülüne” layık görüldü. Akademisyenlerimizi tebrik eder bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.