iibf-ust-bant

Prof. Dr. Nüket SARACEL ile Elif BİLGİÇ, Fatma TOPAL, Gözde TEZER KOZAK, Hikmet KÜTÜKCÜ ve Nil MADİ'nin yayınlanan makalesi: "Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri"

Prof. Dr. Nüket SARACEL ile Doğuş Üniversitesi İşletme Doktora Programı öğrencileri Elif BİLGİÇ, Fatma TOPAL, Gözde TEZER KOZAK, Hikmet KÜTÜKCÜ ve Nil MADİ tarafından yazılan "Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri" isimli makale İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 970-987.’de yayınlandı.

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİJOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK2023, 15(2), 970-987https://doi.org/10.20491/isarder.2023.163

Link: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1921