iibf-ust-bant

Prof. Dr. Nüket SARACEL'in ve Gülcan AYRAL’ın yayınlanan makalesi: “Etik İklimin Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Etkisinde Kurum İtibarının Rolünün Yönetici Ve Kurum Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi”

Prof. Dr. Nüket SARACEL ile İşletme Doktora Programı mezunumuz Gülcan AYRAL’ın birlikte yazdığı “Etik İklimin Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Etkisinde Kurum İtibarının Rolünün Yönetici Ve Kurum Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi” isimli makale Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi’nin (2022) 6. Cilt, 3. Sayısında yayınlandı.

İlgili çalışmaya linkten ulaşılabilir.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid/issue/70080/1117723