Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenciler ve Öğrenci Adayları,

Değişimin sürekli ve hızlı olduğu günümüz dünyasında ülkelerin refah düzeyinin artmasında ekonominin önemli aktörleri olan işletmelerin büyümesi ve sürekli gelişme göstermesi önemli rol oynamaktadır. İşletmelerin gelişme ve büyümesinin en önemli belirleyicisi olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde ise en önemli görev hiç kuşkusuz eğitim kurumlarına düşmektedir.

İşletme Bölümünün en önemli amacı işletmelerin başarı ve sürekliliğine katkıda bulunacak analitik düşünebilen, yorum yeteneği gelişmiş, bilgiye kolayca erişebilen ve eriştiği bilgiyi kullanma ve geliştirme kabiliyeti kazanmış yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak ülkemiz ve dünyanın seçkin üniversitelerinin programlarının incelenmesi ve iş dünyasında adını duyurmuş profesyoneller ve mezunlarımızın görüşlerinin alınması ile oluşturulmuş ders programımız dinamik bir yapıya kavuşturulmuş ve periyodik olarak çağın gereklerine uygun olarak güncellenmesi ilkesi benimsenmiştir.

İşletme Bölümü programı çok disiplinli bir anlayışla oluşturulmuş, eğitimin ilk iki yılında mesleki formasyonun yanı sıra modern dünyada oluşan gelişmeleri izleme ve çok boyutlu düşünme yeteneğini geliştirecek derslere de yer verilmiş, eğitimin son iki senesi ise mesleki uzmanlık derslerine ayrılmıştır. Bu eğitimi tamamlamak üzere programda yer alan zorunlu staj, öğrencilerimizin almış oldukları bilgilerin iş hayatında uygulanış şeklini görmelerine ve mezuniyet sonrası yönelecekleri alanı belirlemelerine önemli katkı sağlamaktadır.

İşletme Bölümü, oluşturulan programın başarı ile uygulanmasında en önemli görevin akademik kadroya düştüğü bilinci ile ülkemizin ve dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik kariyer yapmış ve hem akademik hem de profesyonel dünya ile yakın ilişki içerisinde olan genç ve deneyimli akademisyenlerin bir arada yer aldığı bir ekip oluşturmuştur. Kurum bazında benimsenen öğrenci odaklı eğitim ilkesi uyarınca, tüm öğretim üyeleri öğrencilerle yakın iletişim içerisinde bulunmakta ve tüm öğrencilere ihtiyaç duydukları mesleki danışmanlık ve koçluk desteğini sağlamaktadırlar.

Başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi Doğuş Üniversitesi’nin en önemli amaçlarından birisidir. Bu amaca yönelik olarak başarılı İşletme bölümü öğrencilerine yapılan Erasmus anlaşmaları kapsamında bir dönem yurtdışında tercih edecekleri bir üniversitede eğitim alma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca başarılı İşletme Bölümü öğrencilerine Çift Anadal Programı çerçevesinde istedikleri bir bölümde daha eğitim alarak iki diploma ile mezun olma ya da Yandal Programı çerçevesinde farklı bir bölüm ile ilgili dersler alarak o bölümün sertifikası ile mezun olma imkanı sunulmaktadır.

Bölümümüzün mezunlarımız, öğrencilerimiz ve aramıza yeni katılacak öğrencilerin katkıları ile daha da büyüyeceğine, gelişeceğine ve ülkemizin beşeri sermayesine önemli katkılar sağlayacağına inancımız sonsuzdur.

Sevgilerimle,

 

Prof. Dr. Nüket SARACEL
Bölüm Başkanı