Erasmus

İktisat Bölümü ERASMUS Program Koordinatörü: Doç. Dr. Naci YILMAZ

Erasmus+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan bir Avrupa Birliği programıdır. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylere katkı sağlamak amacıyla öğrencilere hibe vererek değişime maddi olarak da destek vermektedir. Türkiye’de bulunan ve Erasmus+ değişim programına dahil olan her üniversite bir sonraki akademik yıl için seçtiği tüm aday Erasmus öğrencilerinin sayısına göre Ulusal Ajanstan hibe talep eder. Ulusal Ajans tüm Türk üniversitelerinden gelen hibe taleplerini değerlendirir ve Avrupa Komisyonuna aktarır. Erasmus+ Programına başvuracak ön lisans/ lisans öğrencileri için genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,20 olmalıdır. Lisansüstü öğrenciler içinse en az 2,50 olması gerekmektedir.

Erasmus+ kapsamında anlaşmalı olduğumuz kurumların listesi için tıklayınız

Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Ofisi ile internationaloffice@dogus.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.