Bölüm Başkanından

Bireysel, toplumsal ve küresel olarak insan refahı, çevre sağlığı, hatta barış ve güvenliğin istikrarlı bir şekilde sağlanabilmesi için üretim, bölüşüm, tüketim, büyüme ve gelişim sürecinde sınırlı olan ülke ve dünya kaynaklarının etkin kullanılması gereği ancak iktisat biliminin kurallarının akılcı ve tutarlı olarak uygulanması ile mümkündür.

İktisat bilimi bu denli hayatı kapsayıcı ve tüm meslek alanlarını yönlendirici bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda tüm insanlar iktisadı yaşar, fakat iktisadı bilerek yaşamayı ve çevreye ışık tutmayı ancak iktisat öğrencileri başarabilir.

İşte bu bilgiler ışığında iyi bir iktisat eğitimi, bireye tüm kamu kurum ve kuruluşlarında iktisat ve planlama birimlerinde, ulusal ve uluslararası özel sektör işletmelerinde ve günümüzün küreselleşen sermaye piyasalarında istihdam imkânı sağlayan bir bilim alanıdır. Öğrencilerimizi şimdiden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Naci Yılmaz