Dekanın Mesajı

 

Sevgili Öğrenciler,

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bilimsel değer ve deneyimleri itibariyle güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz siz değerli öğrencilerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir çaba ve özen göstermektedir. Fakültemizdeki üçü Türkçe diğerleri İngilizce eğitim veren yedi bölümün her biri disiplinler arası bağlantıyı pekiştiren, öğrencinin kendi yetenek, ilgi ve eğilimlerine uygun zengin bir ders havuzuna sahip ve hızla değişen dünyanın taleplerine yanıt verecek niteliktedir.

Ders programları her yıl gözden geçirilmekte, günün gereksinimlerine uygun olarak yenilenmektedir. Öğrenciler, kendi bölümlerinin yanı sıra hem fakülte içi hem de fakülte dışı bölümlerle çift anadal ve yandal yapabilme olanağına sahiptir. Geniş yurt dışı bağlantılar ile fakülte öğrencilerine pek çok değişim anlaşmasından yararlanma fırsatı sunulmaktadır. Bu kapsamda her akademik yılda öğrencilerimiz Avrupa’nın seçkin üniversitelerine gitme deneyimi yaşamakta, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de Avrupa’dan ve diğer ülkelerden gelen öğrencilere eğitim vermektedir.

Bu deneyimlerle ve zengin ders dışı faaliyetlerle öğrencilerimiz, global dünyanın gereksinimlerine uygun olarak yetişmektedirler. En önemli hedefimiz; bilgiye ulaşmayı bilen, sorunlara pratik veya kalıcı çözümler üreten, çalışma disiplinine sahip, ekip çalışmasında yer alabilen bireyler yetiştirmektir. Bunu yaparken sizlerin yaratıcı, yeniliğe açık, genç ve dinamik zihinlerinize güvenimiz sonsuzdur. Mezunlarımızın başarıları ise doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir.

Siz sevgili öğrencilerle birlikte, ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğretim Üyesi Özge Baruönü’nün “Covid-19 ve Türkiye’de Kısa Vadeli Tüketici Davranışına Yansıması” adlı makalesi Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 2020- Haziran sayısında yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için bkz: Baruönü, Ö. (2020). “Covid-19 ve Türkiye’de Kısa Vadeli Tüketici Davranışına Yansıması”, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 152-168.