iibf-ust-bant
Tarih: 05 Ocak 2022

Dekanlığımız ile İSEM arasında Webinar gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ile Erişilebilirlik Webinar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü engellilerin sosyal yaşamlarını ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, bağımsızlaşmalarına ve bireysel kapasitelerini geliştirebilmelerine destek olmak, fırsatlardan eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, birlikte yaşam kültürü çerçevesinde toplumun engellilik konusundaki toplumsal farkındalığını arttırmak, koruyucu ve önleyici çalışmalarla toplumu ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla; bilgilendirme, yönlendirme, psikolojik, sosyal ve hukuki danışmanlık, sosyal destek, ulaşım desteği, eğitim, rehabilitasyon ve farkındalık hizmetlerini sunmaktadır.

Bu hizmetlerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da kentsel yaşamın, tüm kent sakinlerinin erişilebilirliğine ilişkin bir çalışma yürütmeyi planlamaktadır. Söz konusu çalışma kapsamında Doğuş Üniversitesi İİBF dekanı Prof. Dr. Gonca Telli ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İlgün Kamanlı’yla 4.01.2022 tarihinde çevrimiçi bir toplantı düzenlenmiştir. Erişilebilirlik çalışmalarının sistematik hale getirilmesi hususunda çeşitli konular ele alınmış verimli bir çalışma için iş birliği ortamına adım atılmıştır.