YDB-ic-sayfa2
Tarih: 29 Mart 2021

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 24-25 Ağustos 2021

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konularını tartışmak üzere bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon, bölgesel işbirliği, uluslararası ticaret, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, geçiş ekonomileri, finans, enerji, doğal kaynaklar ve çevre toplantı konuları arasında yer almaktadır.

Bu seneki konferans Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. Katılımcılara online katılma imkanı sunulacaktır. Konferans online bağlantılı iki merkezde gerçekleştirilecektir. Türkiye'de katılmak isteyenler Doğuş Üniversitesi'nde, Kırgızistan'da katılmak isteyenler Manas Üniversitesi'nde toplanacaktır.Yazarlar bildirilerini kendi ülkelerinden gelen katılımcılar önünde canlı olarak sunacak, ve tüm merkezler birbirine ve diğer katılımcılara online bağlantılı olacaktır.

İletilen bildiriler, sunumlar ve tartışmalar İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapılacaktır. Her bildiri İngilizce başlık ve İngilizce özete sahip olmalıdır.

Konferansta sunulan bildiriler, konferans sonrasında gereken düzeltmeler yapıldıktan sonra ve ilgili hakem sürecini tamamladığı takdirde, aşağıdaki dergilerden tercih edeceğiniz birinde yayınlanacaktır.

  • Doğuş Üniversitesi Dergisi
  • Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Avrasya Ekonomistler Derneği Dergisi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üniversitelerarası Kurul'un ve devlet üniversitelerinin "Uluslararası Bilimsel Toplantı" kriterlerini sağlamaktadır.