YDB-ic-sayfa2
Tarih: 01 Kasım 2019

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özge Baruönü’nün “Pazarlamada Dijital Dönüşüm“ bölümünü kaleme aldığı “Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları” adlı kitap Detay Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları