iibf-ust-bant

Dr. Öğr. Üyesi Senem Altan'ın "Karar Alma Sürecinde Duyguların Rolü ve Etkileri" başlıklı makalesi "Uluslararası İktisadi ve..

İdari Bilimler Dergisi"nde yayınlanmıştır.
Detaylı bilgi için bkz:https://dergipark.org.tr/tr/pub/uiibd/issue/58429