iibf-ust-bant

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayınlanan makalesi: "Göreve Yönelik Liderlik Davranışları ve Yaşam Doyumunun İşyeri Arkadaşlığı Üzerindeki Etkisi"

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un "GÖREVE YÖNELİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞYERİ ARKADAŞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" adlı makalesi Doğuş Üniversitesi Dergisi'nde yayımlanmıştır. 

Detaylı bilgi;

Makale Adı: GÖREVE YÖNELİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞYERİ ARKADAŞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (https://doi.org/10.31671/doujournal.972982)

Dergi: Doğuş Üniversitesi Dergisi

e-ISSN: 1308-6979

İndeks: ULAKBİM TR Dizin