iibf-ust-bant

Arş. Gör. Yağmur RENÇBER'in yayınlanan bildirisi: “Makro İhtiyati Politikaların Gelişmekte Olan Ekonomilere Finansal İstikrar Sürecindeki Katkıları”

Arş. Gör. Yağmur RENÇBER'in “Makro İhtiyati Politikaların Gelişmekte Olan Ekonomilere Finansal İstikrar Sürecindeki Katkıları” konulu bildirisi International Conference on Eurasian Economies konferansında sunulmuştur.