iibf-ust-bant

Arş. Gör. Irmak Aksoy’un “Paternalist Liderlik Algılamalarının Yöneticiye Duygusal Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma “ bölümünü kaleme aldığı “Yönetim, Liderlik ve Pazarlama” başlıklı kitap...

Detaylı bilgi için bkz: Tolay, E. ve Aksoy, I. (2020). Paternalist Liderlik Algılamalarının Yöneticiye Duygusal Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma. S. GÜN (Ed.), Yönetim, Liderlik ve Pazarlama içinde (ss.213- 248). Ankara: Iksad Publishing House.