Faculty Executive Board

 Faculty of Economic and Administrative Sciences Dean Prof. Nüket SARACEL
 Professor Representative  Prof. Kamil USLU
 Professor Representative  Prof. Deniz PARLAK
 Professor Representative  Prof. Seda ÜNSAR
 Assoc. Professor Representative Assoc. Prof. Fatma Özge BARUÖNÜ
 Assoc. Professor Representative Assoc. Prof. Naci Yılmaz
 Assistant Professor Represantative  Assist. Prof. Suna GÖNÜLTAŞ