Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASO 101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
EKON 103 - Mesleki Oryantasyon ve İktisata gİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 4
HUK 130 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
İLB 105 - Genel İletişim 2+0+0 Zorunlu 4
MATE 101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
SB 101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
TÜRK 103 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 106 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
PSİ 282 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
SB 102 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
SOS 242 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
TAR 203 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Uİ 114 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİM 201 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
EKON 211 - Mikroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 221 - Ekonomik Analiz 3+0+0 Zorunlu 6
İSTA 201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 211 - Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 5
SOS 231 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 212 - Makroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 222 - Ekonomide Sayısal Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
EKON 224 - İktisadi Düşünce Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
İDE 206 - Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
İNG 203 - İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
İŞ 202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 311 - Ekonometri I 3+0+0 Zorunlu 6
EKON 313 - Ekonomi Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 321 - Uluslararası Ekonomi I 2+0+0 Zorunlu 5
EKON 325 - Kalkınma Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 134 - Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
İNG 400 - İş Hayatında İngilizce 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 312 - Ekonometri II 3+0+0 Zorunlu 6
EKON 314 - Oyun Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 316 - Para Teorisi ve Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 326 - Uluslararası Ekonomi II 2+0+0 Zorunlu 5
SB 310 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Zorunlu 4
S26065 - Staj 0+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 411 - Yenilik Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
EKON 413 - Çalışma Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
EKON 415 - İktisadi Araştırma Projesi 0+2+0 Zorunlu 6
EKON 417 - Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
FİNS 437 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2+0+0 Zorunlu 5
HUK 423 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKF 492 - İktisat Bitirme Çalışması 0+2+0 Zorunlu 7
EKON 412 - Ekonomik Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
EKON 414 - Uygulamalı Ekonometri ve Paket Programlar 2+1+0 Zorunlu 5
EKON 422 - Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
EM 400 - Proje Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
İŞ 400 - Girişimcilik 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30