Erasmus/Farabi

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Erasmus Programı kapsamında 2. sınıftan itibaren, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki seçkin üniversitelerle imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamındaki kontenjanlarımız dâhilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında geçirebilmektedirler. Lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabilmektedirler.

Öğrenci, öğrenim hareketliliğine başvuru yapacağı dönemde üniversitenin lisans programının hazırlık sınıfı hariç en az 1 yarıyıl dönemini tamamlamış olmalıdır. Programa başvuracak lisans öğrencileri için genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,20 olmalıdır. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin başvuru yapabileceği Üniversite isimleri ve ülkeler aşağıda yer almaktadır.

 

Üniversite Ülke
Szechenyi Istvan University Macaristan
Universita Di Bologna İtalya
Universita Degli Studi Di Catania İtalya
Vytautas Magnus University Litvanya
University of Lodz Polonya
Adam Mickiewicz University in Poznan Polonya
Radom Academy of Economics Polonya