Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASO 101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
HUK 130 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
İNG 203 - İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
İŞ 101 - Mesleki Oryantasyon ve İşletmeye Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
MATE 101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
SB 101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
SOS 231 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 106 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
İLB 105 - Genel İletişim 2+0+0 Zorunlu 4
SB 102 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
SOS 242 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
TÜRK 103 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Uİ 114 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 211 - Mikroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 134 - Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
İSTA 201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 211 - Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 241 - Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 5
TAR 203 - Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİM 201 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
EKON 212 - Makroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
FİNS 212 - Finansal Analiz 3+0+0 Zorunlu 4
İŞ 202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
İŞ 242 - Örgütsel Davranış  3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 252 - Pazarlama Yönetimi  3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FİNS 311 - Finansal Yönetim  3+0+0 Zorunlu 5
İNG 400 - İş Hayatında İngilizce 2+0+0 Zorunlu 4
İŞ 311 - Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 315 - Yönetim Bilişim Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 5
İŞ 341 - Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 353 - Tüketici Davranışı 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EM 305 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Zorunlu 4
İŞ 342 - Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 362 - Satış Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 364 - Üretim Yönetimi  3+0+0 Zorunlu 5
S22035 - STAJ 0+0+0 Zorunlu 5
UTİ 312 - E-Ticaret ve E-İşletme  3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FİNS 437 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2+0+0 Zorunlu 5
HUK 423 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
İŞ 401 - Pazarlama Araştırması Projesi 0+2+0 Zorunlu 6
İŞ 445 - İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 449 - Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 463 - Yenilik Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EM 400 - Proje Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
FİNS 442 - Uluslararası Finans 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 492 - İşletme Bitirme Çalışması 0+2+0 Zorunlu 7
SB 410 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 2+0+0 Zorunlu 4
UTİ 354 - Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 5
UTİ 402 - Uluslararası İşletmecilik  3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30