Erasmus/Farabi

İktisat Bölümü öğrencileri, Erasmus Programı kapsamında 2. sınıftan itibaren, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki seçkin üniversitelerle imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamındaki kontenjanlarımız dâhilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında geçirebilmektedirler. Lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabilmektedirler.

Öğrenci, öğrenim hareketliliğine başvuru yapacağı dönemde üniversitenin lisans programının hazırlık sınıfı hariç en az 1 yarıyıl dönemini tamamlamış olmalıdır. Programa başvuracak lisans öğrencileri için genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,20 olmalıdır. İktisat Bölümü öğrencilerinin başvuru yapabileceği Üniversite isimleri ve ülkeler aşağıda yer almaktadır.

 

 

Üniversite Ülke
Copenhagen Business Academy Danimarka
EUSS, Escola Universitària Salesiana de Sarrià associated İspanya
Universidad De Leon İspanya
Universidad Rej Juan Carlos İspanya
Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology Yunanistan
Szechenyi Istvan University Macaristan
Universita Degli Studi Di Foggia İtalya
Universita Degli Studi Di Milano-Bicocca İtalya
Universita Degli Studi Di Parma İtalya
Radom Academy of Economics Polonya