iibf-ust-bant

Prof. Dr. Nüket Saracel ve Yüksek Lisans Mezunumuz Merve Sarıboğa’nın “Nepotizmin Örgütsel Bağlılıkve İş Doyumuna Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı makalesi SSRJ’de yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için bkz: Saracel, N. & Sarıboğa, M.; “Nepotizmin Örgütsel Bağlılıkve İş Doyumuna Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”; Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Social Sciences Research Journal (SSRJ)), Aralık, 2020.