iibf-ust-bant

Prof. Dr. Nüket SARACEL ve Arş. Gör. Irmak AKSOY'uy Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi'nde " Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum " isimli makalesi yayınlandı.

Detaylı bilgi için bkz: SARACEL, N  ve AKSOY, I . (2020). Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 9 (2) , 26-34 .