iibf-ust-bant

Prof. Dr. Nüket Saracel ve Arş Gör. Irmak Aksoy'un "Dijital Sürdürülebilirlik, Boyutları ve Koşulları" adlı makalesi..

Prof. Dr. Nüket Saracel ve Arş Gör. Irmak Aksoy'un "Dijital Sürdürülebilirlik, Boyutları ve Koşulları" adlı  makalesi : Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi'nde yayınlanmıştır. 

Detaylı Bilgi;

Makale Adı: Dijital Sürdürülebilirlik, Boyutları ve Koşulları

Dergi: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt 10 - Sayı 2, Sayfalar 347 – 356

Saracel, N., Aksoy, I. (2021). Dijital Sürdürülebilirlik, Boyutları ve Koşulları. Social Sciences Research Journal, 10 (2), 347-356.

Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/62436/939403