iibf-ust-bant

Prof. Dr. Gonca Telli'nin yayımlanan çalışması hakkında.

"Çevrimçi Araştır Mağazadan Satın Al Yönteminin Anlık Satın Alma Davranışına Etkisi:Türkiye`de Sigorta Brokerliğinde Çalışanların İncelenmesi" adlı çalışma İşletme Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanmıştır.
Detaylı Bilgi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1584/1537