iibf-ust-bant

Dr. Öğretim Üyesi Dilek Işılay Üçok’un “Kurumlarda Yaşanan Ahlaki Çözülme Mekanizmasına İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi” adlı makalesi Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için bkz: Üçok, D. (2020). “Kurumlarda Yaşanan Ahlaki Çözülme Mekanizmasına İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, ss.95-124.