iibf-ust-bant

Dr. Öğretim Üyesi Dilek Işılay Üçok’un “Çalışanların Basmakalıp Yargı Tehdidine Yönelik Geliştirdikleri Tepkiler Üzerine Nitel Bir Araştırma” başlıklı makalesi Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için bkz: Üçok, D. (2020). “Çalışanların Basmakalıp Yargı Tehdidine Yönelik Geliştirdikleri Tepkiler Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss.1-5.