iibf-ust-bant

Dr. Öğretim Üyesi Özge Baruönü’nün “Covid-19 ve Türkiye’de Kısa Vadeli Tüketici Davranışına Yansıması” adlı makalesi Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 2020- Haziran sayısında yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için bkz: Baruönü, Ö. (2020). “Covid-19 ve Türkiye’de Kısa Vadeli Tüketici Davranışına Yansıması”, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 152-168.