iibf-ust-bant

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özge BARUÖNÜ’nün aşağıda listelenmiş kitap/makale çalışmaları yayımlanmıştır;

  • Baruönü, Ö . (2020).Hoşgeldin Z Kuşağı Müşterim, Nobel yayınları
  • Baruönü, Ö. (2021). “Gender Differences of Gen Z: An Exploratory Study from Turkey”, 1th International Social Sciences And Innovation Congress, 09-10 January 2021, Ankara.
  • Baruönü, Ö. (2021) .” A New Requirement Of New Normal: A Consumer View To Masks” International Conference On Innovative Studies Of Contemporary Sciences, 9-10 February, Tokyo.
  • Sucu, A., Baruönü, Ö. ve Yücel, N. (2021). Reklam çekiciliğinin ve reklam stratejilerinin farklı cinsiyetlerde yarattığı algının dezenfektan reklamları üzerinden değerlendirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 1275-1305
  • Baruönü, Ö . (2021). Algısal Homofili ve Marka-Fenomen Uyumu Perspektifinden Sosyal Medya Fenomenlerinin Marka Tutumuna Etkisi . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 257-266 .