iibf-ust-bant

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay Üçok’un “Kronizmin (Eş-Dost Kayırmacılığı) Çalışma Hayatındaki Yansımaları “ bölümünü kaleme aldığı “Yönetim, Liderlik ve Pazarlama” başlıklı kitap...

Detaylı bilgi için bkz: Üçok, D. (2020). Kronizmin (Eş-Dost Kayırmacılığı) Çalışma Hayatındaki Yansımaları. S. GÜN (Ed.), Yönetim, Liderlik ve Pazarlama içinde. Ankara: Iksad Publishing House.