iibf-ust-bant

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay Üçok’un “İşyerindeki Karanlık Üç’lü“ bölümünü kaleme aldığı “İktisadi ve İdari Bilimler (Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler)” başlıklı kitap...

Detaylı bilgi için bkz: Üçok, D. (2020). İşyerindeki Karanlık Üç’lü. Yüksel A. Ünvan (Ed.), İktisadi ve İdari Bilimler (Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler) içinde. IVPE.