iibf-ust-bant

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un yayımlanan bildirisi hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un "İşyerinde Duygusal Bulaşma Üzerine Bir Araştırma" isimli bildirisi 29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde sunulmuştur.

Detaylı Bilgi
Kongre:29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Tarih-Yer:2-4 Eylül 2021-Kars
Bildiriler Kitabı: https://yonorg2021.kafkas.edu.tr/ozet-kitabi-01-11-2021.pdf