iibf-ust-bant

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un “Bölüm 10:Kişisel Kontrol İnançları" ve “Bölüm 12:Duygunun Doğası: Altı Kalıcı Soru"...

bölümlerini kaleme aldığı "Motivasyon ve Duyguları Anlamak" başlıklı kitap, Nobel Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.
Daha fazla bilgi için:

Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Tarihi:Ocak 2021
ISBN978-625-406-747-1
https://www.nobelyayin.com/kitap_16613.html