iibf-ust-bant

Arş. Gör. Tansu Işıkay’ın “Sosyal Kimlik Kuramı Açısından Tüketici – Marka Özdeşleşmesi ve Bir Araştirma” başlıklı makalesi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'nde yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için: IŞIKAY TANSU, BAŞCI AHMET (2020). SOSYAL KİMLİK KURAMI AÇISINDAN TÜKETİCİ – MARKA ÖZDEŞLEŞMESİ VE BİR ARAŞTIRMA. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 42(1), 63-90.