iibf-ust-bant

Arş. Gör. Burak Beder'in "Çok Uluslu Şirketler Açısından Kültürel Farklılıkların Rolü" adlı makalesi..

Arş. Gör. Burak Beder'in "Çok Uluslu Şirketler Açısından Kültürel Farklılıkların Rolü" adlı makalesi Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi'nde yayımlanmıştır. 

Detaylı Bilgi;

Yayınlandığı Dergi: Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences (IJEPHSS)), Cilt.4, Sayı.2, Sayfa Aralığı:48-68

Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/61270/867379